877-555-9876
Szczepionki zalecane ( dostępne odpłatnie)
Zespół Przychodni Lekarza Rodzinnego
GOS-MED                       ISO 9001:2008
65 572 14 13
65 572 54 48
Infanrix Hexa ..................................................................................................................220 zł
Infanrix IPV+HIB.............................................................................................................130 zł
Pentaxim ........................................................................................................................130 zł
Rotarix  ( przeciw rotawirusom)..................................................................................300zł
Varilrix  ( przeciw ospie wietrznej)...............................................................................200zł
Prevenar ( przeciw pneumokokom )...........................................................................300 zł  
Pneumo 23 ( przeciw pneumokokom, powyżej 2 r życia)..........................................60 zł
DTP-a .................................................................................................................................80 zł
Hiberix ( przeciw zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych) ......................................45zł
Priorix..................................................................................................................................60 zł
NeissVac C ( przeciw meningokokom C)..................................................................180 zł
FSME-IMMUN ( przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu) ...................................120 zł( 0.5 ml)
FSME IMMUN JUNIOR ........................................................ ......................................100 zł(0.25ml)
Engerix ( przeciw WZW-B)................................................................................................40 zł
Havrix Adult ( przeciw WZW-A).....................................................................................130 zł

NIMENRIX
........................................................................................................................ 200 zł

Isnieje możliwość zamówienia dodatkowych szczepionek nie wymienionych na liście.