LABORATORIUM        
Zespół Przychodni Lekarza Rodzinnego
GOS-MED                       ISO 9001:2008
65 572 54 48
 CENNIK BADAŃ (aktualizacja 01.10.2018r) 
         
Kod Nazwa badania Cena  Materiał Orientacyjny czas 
        oczekiwania na wynik
  OB 5,00 zł Krew cytrynianowa 1 dzień
  Morfologia+rozmaz+płytki 8,00 zł Krew ( EDTA) 1 dzień
  Rozmaz met.mikroskopową 8,00 zł Krew ( EDTA) 1 dzień
  Retikulocyty 8,00 zł Krew ( EDTA) 1 dzień
  Czas krwawienia 2,50 zł krew pełna 1 dzień
  Czas krzepnięcia 2,50 zł krew pełna 1 dzień
  Czas K-K 8,00 zł osocze cytrynianowe 1 dzień
  WskaĽnik protrombinowy 8,00 zł osocze cytrynianowe 1 dzień
  Glukoza 5,00 zł surowica 1 dzień
  Mocznik 5,00 zł surowica 1 dzień
  Kreatynina 5,00 zł surowica 1 dzień
  Białko całkowite 8,00 zł surowica 1 dzień
  Cholesterol całkowity 5,00 zł surowica 1 dzień
  Triglicerydy 5,00 zł surowica 1 dzień
  LDL 5.00 zł surowica 1 dzień
  HDL 8,00 zł surowica 1 dzień
  Cholesterol+HDL+LDL+TG 17,00 zł surowica 1 dzień
  ASPAT 5,00 zł surowica 1 dzień
  ALAT (Aminotransferaza alaninowa ) 5,00 zł surowica 1 dzień
  Kwas moczowy 5,00 zł surowica 1 dzień
  Bilirubina bezpośrednia 7,00 zł surowica 1 dzień
  Bilirubina  7,00 zł surowica 1 dzień
  Amylaza 8.00 zł  surowica 1 dzień
  Badanie ogólne moczu 7,00 zł mocz 1 dzień
  Badanie kału w kierunku pasożytów 8,00 zł kał 1 dzień
  Czynnik reumatoidalny RF 7,00 zł surowica 1 dzień
  ASO  7,00 zł surowica 1 dzień
  CRP  7,00 zł surowica 1 dzień
  VDRL 7,00 zł surowica 1 dzień
  Fe w surowicy 6,00 zł surowica 1 dzień
  Grupa krwi układu AB0 30,00 zł krew pełna 3 dni
  Przeciwciała (odczyn Coombsa) 25,00 zł surowica 3 dni
  Elektrolity (Na,K) 12.00 zł  surowica 1 dzień
         
  Hematologia, koagulologia      
         
5 Eozynofilia bezwzględna 10.00 zł  Krew ( EDTA) 3 dni
48 D-Dimery (met. półilościowa) 35,00 zł Heparynizowana pełna krew żylna na polakainę 2 dni
49 Czas trombinowy 10.00 zł    2 dni
92 Komórki LE 35.00 zł  Krew ( EDTA) 5 dni
151 Antytrombina III (aktywność) 31.00zł  osocze cytrynianowe 5 dni
153 Aktywno¶ć reninowa osocza 70.00 zł  osocze 15 dni
266 Krioglobuliny 25.00 zł  Krew ( EDTA) 2 dni
421 Methemoglobina (MetHb) 35.00 zł  Krew ( EDTA) 1 dzień
725 Oporność osmotyczna erytrocytów 12.00 zł  Krew ( EDTA) 3 dni
         
  Specjalistyczne badania układu krzepnięcia      
         
59 CZYNNIK VF 65.00 zł  osocze cytrynianowe 5 dni
60 Białko S wolne 70.00 zl  osocze cytrynianowe 30 dni
154 Białko C 70.00 zl  osocze cytrynianowe 3 dni
185 Czynnik II - aktywność 110.00 zł  osocze cytrynianowe 5 dni
186 Czynnik V - aktywność 100.00 zł  osocze cytrynianowe 5 dni
187 Czynnik VII - aktywność 100.00 zł  osocze cytrynianowe 5 dni
188 Czynnik VIII - aktywność 160.00 zł  osocze cytrynianowe 5 dni
189 Czynnik IX - aktywność 90.00 zł  osocze cytrynianowe 5 dni
190 Czynnik XI - aktywność 80.00 zł  osocze cytrynianowe 5 dni
191 Czynnik XII - aktywność 80.00 zł  osocze cytrynianowe 5 dni
192 Białko C - aktywność 70.00 zł  osocze cytrynianowe 30 dni
193 vWF antygen- Czynnik von Willebranda 70.00 zł  osocze cytrynianowe 30 dni
851 Czynnik V Leiden  270.00 zł  krew (EDTA) 14 dni
         
  Badania moczu      
         
12 Sód,potas wapń w moczu 15,00 zł mocz 1 dzień
13 Mocz-liczba Addisa 6.00 zł  mocz 1 dzień
15 Kamienie moczowe 45.00 zł  kamienie moczowe 7 dni
16 Mocz ALA + koproporfiryny 40.00 zł  mocz 7 dni
25 Mocz poranny: mocznik 12.00 zł  mocz 1 dzień
26 Mocz poranny: kreatynina 8.00 zł  mocz 1 dzień
27 Mocz poranny:kwas moczowy 8.00 zł  mocz 1 dzień
28 Mocz poranny: sód i potas 12.00 zł  mocz 1 dzień
29 Mocz poranny: chlorki 12.00 zł  mocz 1 dzień
30 Mocz poranny: wapń 10.00 zł  mocz 1 dzień
31 Mocz poranny: magnez 10.00 zł  mocz 1 dzień
32 Mocz poranny:fosfor nieorganiczny 10.00 zł  mocz 1 dzień
33 Mocz poranny:a-amylaza 10.00 zł  mocz 1 dzień
34 Test ciążowy 19.00 zł  mocz 1 dzień
42 Metabolity w moczu- jakościowo 22.00 zł  mocz 1 dzień
46 Płyn z jam ciała - bad.ogólne 10.00 zł  mocz 1 dzień
77 Białko Bence-Jonesa - jakościowo 20,00 zł mocz 5 dni
81 Mocz - MB/BACT gruźlica 100.00 zł  mocz 60 dni
82 Mocz - met.konwen. gruźlica 60.00 zł  mocz 30 dni
168 Elektroforeza  moczu 35.00 zł  mocz 3 dni
233 Osmolarność w moczu 20.00 zł  mocz 2 dni
482 Morfina (opiaty) w moczu 40.00 zł  mocz 1 dzień
483 Kannabinoidy w moczu 45.00 zł  mocz 1 dzień
900 Benzodiazepina w moczu 75.00 zł  mocz 3 dni
         
  Badania moczu- dobowa zbiórka    
         
14 Mocz-mikroalbuminuria (DZM) 35.00 zł  mocz 1 dzień
17 Mocznik w moczu (DZM) 12.00 zł  mocz 1 dzień
18 Kreatynina w moczu (DZM) 12.00 zł  mocz 1 dzień
19 Kwas moczowy w moczu (DZM) 12.00 zł  mocz 1 dzień
20 Sód i potas w moczu (DZM) 12.00 zł  mocz 1 dzień
21 Chlorki w moczu (DZM) 12.00 zł  mocz 1 dzień
22 Wapń w moczu (DZM) 12.00 zł  mocz 1 dzień
23 Magnez w moczu (DZM) 12.00 zł  mocz 1 dzień
24 Fosfor nieorg. w moczu (DZM) 12.00 zł  mocz 1 dzień
58 Cukier - mocz dobowy 8.00 zł  mocz 1 dzień
65 Białko ilościowo w moczu dobowym  10.00 zł  mocz 1 dzień
66 Mikroalbuminuria w DZM 35.00 zł  mocz 1 dzień
155 DOPAMINA w moczu - zb. dobowa 65.00 zł  mocz 5 dni
267 Porfobilinogen (PBG) w DZM 45.00 zł  mocz 2 dni
323 Aldosteron w DZM 55.00 zł  mocz 10 dni
329 Kortyzol w DZM 55.00 zł  mocz 16 dni
449 Katecholaminy w DZM-komplet (Adr, Nor, Dop) 170.00 zł  mocz 14 dni
452 Metoksykatecholaminy w DZM 190.00 zł  mocz 7 dni
755 Kortikoidy wolne w DZM 35.00 zł  mocz 10 dni
756 17-ketogenne sterydy w DZM 55.00 zł  mocz 14 dni
757 17-hydroksykortykoidy w DZM 55.00 zł  mocz 10 dni
763 17-ketosterydy w DZM 55.00 zł  mocz 5 dni
765 Kwas wanilinomigdałowy w DZM 85.00 zł  mocz 10 dni
770 Kwas 5-OH-indolooctowy w DZM 105.00 zl  mocz 10 dni
         
  Badania kału      
         
35 Krew utajona w kale 15.00 zł  kał 1 dzień
36 Lamblie w kale (ELISA) 30,00 zł kał 7 dni
37 Kał na pasożyty i cysty Lamblii 20.00 zł  kał + szkiełko 1 dzień
39 Kał - pierwotniaki jelitowe 35.00 zł  kał 4 dni
40 Kał - pH 15.00 zł  kał 2 dni
43 Kał na resztki pokarmowe 15.00 zł  kał 1 dzień
44 Kał - badanie ogólne 20.00 zł  kał 7 dni
51 Kał na WKT  50.00 zł  kał 3 dni
56 Badanie w kierunku owsików-wymaz 15,00 zł kał 1 dzień
57 Rota i adenowirusy - badanie kału 50.00 zł  kał 1 dzień
76 Kał - tłuszcze obojętne 55.00 zł  kał 5 dni
412 Kał- pojedyncze badanie w kier Salmonella 45.00 zł  kał 3 dni
2524 Kał - grzyby - zarodniki 50.00 zł  kał 21 dni
         
  Badania biochemiczne      
         
69 Lipidogram - elektroforeza 40.00 zł  surowica 15 dni
97 Krzywa wchłaniania żelaza 5p. 45.00 zł  surowica 1 dzień
103 Cholinesteraza 10.00 zł  surowica 5 dni
104 LDH - dehydrogenaza mleczanowa 8,00 zł surowica 1 dzień
105 Fosfataza alkaliczna 8,00 zł surowica 1 dzień
106 Fosfataza kwaśna 8.00 zł  surowica 1 dzień
107 Fosfataza sterczowa 10.00 zł  surowica 1 dzień
108 Gamma GT (g-Glutamylo-transpeptydaza) 8,00 zł surowica 1 dzień
109 CK - kinaza kreatyny 10.00 zł  surowica 1 dzień
110 Lipaza 10.00 zł  surowica 5 dni
111 Albumina 8.00 zł  surowica 1 dzień
112 Białko całkowite 8,00 zł surowica 1 dzień
113 Proteinogram 17,00 zł surowica 3 dni
132 Chlorki 8,00 zł surowica 1 dzień
133 Wapń całkowity 8.00 zł  surowica 1 dzień
134 Magnez 8.00 zł  surowica 1 dzień
135 Fosfor nieorganiczny 8,00 zł surowica 1 dzień
136 Lit 15.00 zł  surowica 5 dni
137 Cynk 90.00 zł  surowica 10 dni
138 Ceruloplazmina 50.00 zł  surowica 10 dni
139 TIBC 15.00 zł  surowica 3 dni
140 UIBC 15.00 zł  surowica 2 dni
141 Ołów 90.00 zł  surowica 10 dni
143 Elektolity Na, K w surowicy 12.00 zł  surowica 1 dzień
144 Miedż w surowicy 25.00 zł  surowica 15 dni
145 Wapń zjonizowany 8.00 zł  surowica 1 dzień
146 Fosfataza alkaliczna granulocytów (FAG)  45.00 zł  surowica 5 dni
149 Gospodarka żelazowa:Fe;UIBC-wyl.TRF-wyl. 15.00 zł  surowica 1 dzień
152 Amoniak 85.00 zł    1dzień
165 Bilirubina pośrednia z frakcjami 20.00 zł  surowica 1 dzień
166 Kwas mlekowy 35.00 zł    3 dni
174 Elektrolity (Na,K,Ca zj.) 20.00 zł  surowica 1 dzień
176 Alkohol w surowicy 40.00 zł  surowica 3 dni
         
  Badania serologiczne      
         
147 Czynnik LE 30.00 zł  surowica 3 dni
175 Haptoglobina 40.00 zł  surowica 5 dni
203 Odczyn Waaler-Rose 15.00 zł  surowica 3 dni
221 Próba zgodności serologicznej (1x) 45.00 zł  krew pełna 1 dzień
414 FTA 15.00 zł  surowica 2 dni
415 FTA ABS 18.00 zł  surowica 2 dni
416 TPHA 17.00 zł  surowica 2 dni
420 VDRL test potwierdzenia 15.00 zł  surowica 4 dni
423 VDRL (rozdział VDRL, FTA-ABS, FTA, TPHA) 40.00 zł  surowica 7 dni
477 Apolipoproteinemia Apo A1 35.00 zł  surowica 5 dni
478 Apolipoproteinemia Apo A2 35.00 zł  surowica 4 dni
479 Apolipoproteinemia Apo B 35.00 zł  surowica 5 dni
764 Orosomukoid 20,00 zł surowica 1 dzień
2540 Określenie fenotypu w zakresie Rh 35.00 zł  krew pełna 3 dni
  IMMUNODIAGNOSTYKA    
         
  Diagnostyka chorób tarczycy    
301 TSH 3 generacja 17.00 zł  surowica 1 dzień
302 T3 17.00 zł  surowica 3 dni
303 T4 17.00 zł  surowica 3 dni
304 FT 3 17.00 zł  surowica 1 dzień
305 FT 4 17.00 zł  surowica 1 dzień
306 P.ciała anty-TG 25.00 zł  surowica 5 dni
307 P.ciała anty-TPO 15.00 zł  surowica 1 dzień
309 P.ciała przeciw receptorom TSH (TRAb) 65.00 zl  surowica 14 dni
346 Tyreoglobulina 40,00 zł surowica 10 dni
         
  Hormony płciowe      
         
310 FSH 20.00 zł  surowica/ mocz 1 dzień
311 LH 20.00 zł  surowica/ mocz 1 dzień
312 Estradiol 20.00 zł  surowica 1 dzień
313 Progesteron 20.00 zł  surowica 1 dzień
314 Prolaktyna 20.00 zł  surowica 1 dzień
315 HCG-beta ilościowo 30.00 zł  surowica 1 dzień
316 SHBG (C236globulina wiążąca hormony płciowe) 30.00 zł  surowica 1 dzień
317 DHEA SO4  (siarczan dehydroepiandrostendionu) 30.00 zł  surowica 1 dzień
318 Testosteron 20.00 zł  surowica 1 dzień
319 Estriol wolny 35.00 zł  surowica 1 dzień
321 Testosteron wolny 55.00 zł  surowica 6 dni
322 Androstendion 55.00 zł  surowica 10 dni
767 17-OH progesteron 35.00 zł  surowica/ mocz 10 dni
771 Dehydroepiandrostendion DHEA 43.00 zł  surowica 7 dni
850 PAPP-A 50.00 zł  surowica 1 dzień
         
  Ocena ryzyka genetcznych wad płodu    
         
         
710 Prisca - raport  (na podstawie wywiadu lekarskiego oraz badań biochemicznych wykonanych w laboratorium Diagnostyka wg cennika) 70.00 zl     
         
         
  Pozostałe hormony i metabolity    
         
283 Gastryna 40.00 zł  surowica 7 dni
320 Aldosteron 35.00 zł  surowica 10 dni
324 ACE - enzym konwertujący angiotensynę 100.00 zł  surowica 14 dni
325 ACTH (hormon adrenokortykotropowy) 28.00 zł  surowica 14 dni
326 Kortyzol 28.00 zł  surowica 1 dzień
327 Parathormon (intact) 28.00 zł  surowica 1 dzień
328 Hormon wzrostu 28.00 zł  surowica 1 dzień
349 Metabolity nikotyny 45.00 zł    5 dni
397 Kalcytonina 50.00 zł  surowica 6 dni
398 Erytropoetyna 40.00 zł  surowica 7 dni
459 Dopamina w surowicy 75.00 zł  surowica 5 dni
461 Serotonina w osoczu 90.00 zł  osocze 5 dni
718 Kwaśne metab.amin biogennych (VMA,HVA,5-HIAA) 130.00 zł    14 dni
720 IGF 1 60.00 zł  surowica 5 dni
721 IGF - BP3 60.00 zł  surowica 5 dni
2542 Prokalcytonina 70.00 zl  surowica 3 dni
         
         
  Markery nowotworowe      
         
161 Beta-2-mikroglobulina  50.00 zł  surowica 7 dni
335 PSA(specyficzny antygen prostaty) 22.00 zł  surowica  1 dzień 
336 PSA-wolny (fPSA) 35.00 zł  surowica  1 dzień 
337 AFP (alfa-fetoproteina) 35,00 zł surowica  1 dzień 
338 OM-MA (CA-125) (m.in. marker raka jajnika)  30.00 zł  surowica  1 dzień 
339 BR-MA (CA-15.3)(m.in. marker raka sutka,jajnika i płuc) 30.00 zł  surowica  1 dzień 
340 GI-MA (CA-19.9)(m.in.m.nowotworów p.pokarmowego) 30.00 zł  surowica  1 dzień 
341 CEA (antygen karcinoembrionalny)  35,00 zł surowica  1 dzień 
342 TPS (specyficzny polipeptyd tkankowy) 60.00 zł  surowica  1 dzień 
608 HLA-B 27 150.00 zł  krew pełna 5 dni
769 Wolna podjednostka HCG-beta (F-HCG-beta) 55.00 zł  surowica 1 dzień 
         
  Monitorowanie stężenia leków    
         
348 Cyklosporyna 80.00 zł  surowica 3 dni
350 Teofilina 30.00 zł  surowica 3 dni
351 Digoksyna 30.00 zł  surowica 3 dni
352 Karbamazepina 30.00 zł  surowica 2 dni
353 Kwas walproinowy 30.00 zł  surowica 2 dni
354 Fenytoina 30.00 zł  surowica 1 dzień
         
  Badania toksykologiczne      
         
234 Salicylany 30.00 zł  mocz 2 dni
236 Sulfonamidy 30.00 zł  mocz 2 dni
241 Imipramina 30.00 zł  mocz 5 dni
253 3-cykliczne antydepresanty 70.00 zl  surowica 5 dni
897 Fenol 45.00 zł  mocz poranny, po stwierdzeniu zatrucia  5 dni
898 Acetaminofen 60.00 zł  surowica 5 dni
899 Benzodwuazepiny 60.00 zł  surowica 5 dni
         
  Dignostyka anemii      
         
142 Transferyna 45.00 zł  surowica 10 dni
355 Ferrytyna 40.00 zł  surowica 1 dzień
356 Witamina B12 25,00 zł surowica 1 dzień
357 Kwas foliowy 35,00 zł surowica 1 dzień
         
  Diagnostyka cukrzycy      
         
360 C-peptyd 30,00 zł surowica 1 dzień
361 HbA1c (HPLC) 25.00 zł  krew EDTA 2 dni
362 Insulina 30,00 zł surowica 1 dzień
         
  Diagnostyka infekcji      
         
365 HBs antygen 12.00 zł  surowica 1 dzień  
366 Anty-HBs ilościowo 25.00 zł  surowica 1 dzień
367 Toxoplazma IgG ilościowo 27.00 zł  surowica 14 dni
369 Różyczka IgG ilościowo 32.00 zł  surowica 7 dni
370 Różyczka IgM półilościowo 40.00 zł  surowica 1 dzień
373 Herpes 1/2 IgG jakościowo 50.00 zł  surowica 2 dni
374 Herpes 1/2 IgM jakościowo 40.00 zł  surowica 5 dni
375 CMV IgG ilościowo 35.00 zł  surowica 10 dni
376 CMV IgM - półilościowo 50.00 zł  surowica 5 dni
377 P.ciała anty-HCV 45.00 zł  surowica 10 dni
378 HIV Ag/Ab (Combo) 35.00 zł  surowica 15 dni
379 Mononukleoza - latex 28.00 zł  surowica 15 dni
381 Borelioza IgG/IgM - test przesiewowy 45,00 zł surowica 1 dzień
383 Bruceloza - latex 25.00 zł  surowica 2 dni
384 H.pylori IgG - ilościowo 25.00 zł  surowica 7 dni
385 Przeciwciała anty HBe 50.00 zł  surowica 14 dni
386 HBe antygen 50.00 zł  surowica 21 dni dni
387 Przeciwciała anty HBc IgM 50.00 zł  surowica 7 dni
388 P.ciała anty HBc total 50.00 zł  surowica 15 dni
389 HAV przeciwciała-total  70.00 zl  surowica 7 dni
390 P. ciała anty - HAV IgM jakościowo 65.00 zł  surowica 15 dni
391 Borelioza IgG ilościowo 45,00 zł surowica 1 dzień
392 Borelioza IgM ilościowo 45,00 zł surowica 7 dni
400 Kzm IgG Kleszczowe zapalenie mózgu 85.00 zł  surowica 15 dni
401 Kzm IgM Kleszczowe zapalenie mózgu 95.00 zł  surowica 15 dni
456 HIV - test potwierdzenia 220.00 zł  surowica 15 dni
463 Toxoplazma-test potwierdzenia (o.Sabina-Feldmana) 160.00 zł  surowica 14 dni
464 Bąblowica IgG 75.00 zł  surowica 1 dzień
470 Różyczka IgM - test jakościowy 45.00 zł  surowica 7 dni
480 HBs test weryfikacji zew. 20.00 zł  surowica 7 dni
689 Mycoplasma pneumoniae IgG, IgM (IIF) 80.00 zł  surowica 15 dni
702 EBV IgG - ilościowo 50.00 zł  surowica 5 dni
703 EBV IgM - ilościowo 50.00 zł  surowica 3 dni
750 P. ciała przeciw Parvowirusowi B 19 (IgM+IgG) 80.00 zł  surowica 15 dni
777 Chlamydia pneumoniae IgG 35.00 zł  surowica 7 dni
778 Chlamydia pneumoniae IgA 35.00 zł  surowica 1 dzień
781 CMV-awidność IgG 90.00 zł  surowica 15 dni
783 Borrelia IgG blot VlsE 110.00 zł  surowica 1 dzień
784 Borrelia IgM blot OspC 110.00 zł  surowica 7 dni
785 Chlamydia pneumoniae IgM 35.00 zł  surowica 1 dzień
803 Chlamydia trachomatis IgA 35,00 zł surowica 10 dni
804 Toxocaroza IgG - półilościowo 80.00 zł  surowica 14 dni
806 Varicella zoster IgG 70.00 zl  surowica 14 dni
807 Varicella zoster IgM 70.00 zl  surowica 21 dni
808 Odra IgG 100.00 zł  surowica 15 dni
809 Odra IgM 100.00 zł  surowica 15 dni
810 Świnka IgG 45,00 zł surowica 5 dni
811 Świnka IgM 55.00 zł  surowica 3 dni
813 Yersinia p. 185.00 zł  surowica 16 dni
816 Pneumocystis carini - plwocina 48.00 zł  surowica 5 dni
820 Grypa typ A IgG (Elisa) 55.00 zł  surowica 15 dni
821 Grypa typ A IgM (Elisa) 55.00 zł  surowica 2 dni
822 Grypa typ B IgG (Elisa) 55.00 zł  surowica 5 dni
823 Grypa typ B IgM (Elisa) 55.00 zł  surowica 21 dni dni
824 Paragrypa typ 1-4 IgG (Elisa) 120.00 zł  surowica 7 dni
825 Paragrypa typ 1-4 IgM (Elisa) 120.00 zł  surowica 7 dni
826 Pneumocystoza IgM jakościowo 50.00 zł  surowica 7 dni
827 Pneumocystoza IgG jakościowo 50.00 zł  surowica 5 dni
829 Mykoplazma pneumoniae IgG 50.00 zł  surowica 16 dni
830 Mykoplazma pneumoniae IgM 50.00 zł  surowica 10 dni
831 Enterowirusy - krew (Echo, Cox) - IgM 55.00 zł  surowica 15 dni
832 Enterowirusy - krew (Echo,Cox) - IgG 50.00 zł  surowica 6 dni
834 Krztusiec IgA 50.00 zł  surowica 7 dni
835 Krztusiec IgG 50.00 zł  surowica 15 dni
836 Krztusiec IgM 50.00 zł  surowica 15 dni
838 Bruceloza IgG 50.00 zł  surowica 2 dni
839 Bruceloza IgM 50.00 zł  surowica 1 dzień
845 Toxoplazmoza IgM- test jakościowy 27.00 zł  surowica 14 dni
847 Toxoplazma IgG - awidność 80.00 zł  surowica 14 dni
848 HIV Ag/Ab (Combo) ambasada 35.00 zł  surowica 10 dni
940 EBV przeciwciała p. wirusowi  100.00 zł  surowica 14 dni
1007 P/c Yersiniae 185.00 zł  surowica 10 dni
         
  Diagnostyka chorób nowotworowych    
413 HPV  (metodą PCR) 165.00 zł  wymaz z kanału szyjki macicy 10 dni
428 HTGR 305.00 zł  Krew/ matrix 14 dni
856 BRCA 1 400.00zł  Krew/ matrix 14 dni
         
  Diagnostyka infekcji met. PCR    
         
429 HSV (metodą PCR) 185.00 zł    10 dni
430 Różyczka (metodą PCR) 150.00 zł    10 dni
431 Borrelia burgdorferii (metodą PCR) 160.00 zł    15 dni 
432 Toxoplasma gondii (metodą PCR) 150.00 zł    10 dni
433 Chlamydia pneumoniae (metodą PCR) 150.00 zł    10 dni
434 Chlamydia trachomatis (metodą PCR) 150.00 zł    10 dni
435 Mycobacterium tuberculosis (metodą PCR) 150.00 zł    10 dni
475 HCV  (met. PCR)  190.00 zł    10 dni
476 HBV (met. PCR) 190.00 zł    10 dni
726 Chlamydia trachomatis ilościowo 260.00 zł    5 dni
727 CMV- ilościowo (metodą PCR) 510.00 zł    14 dni  
728 EBV -ilościowo (metodą PCR) 500.00zł    15 dni
729 HBV -ilościowo (metodą PCR) 460.00 zł    14 dni  
734 HCV ilościowo+genotypowanie (metodą PCR) 710.00 zł    14 dni
735 HCV genotypowanie (metodą PCR) 360.00 zł    14 dni
736 HCV -ilościowo (metodą PCR) 460.00 zł    14 dni
741 HBV jakościowo+ilościowo (metodą PCR) 510.00 zł    14 dni
742 HCV jakościowo+ilościowo (metodą PCR) 510.00 zł    14 dni
743 HCV-jakościowo +genotypowanie (metodą PCR) 410.00 zł    14 dni
744 HIV typ 1i 2 - ilościowo (metodą PCR) 460.00 zł    15 dni
746 Parvowirus B19-ilościowo (metodą PCR) 660.00 zł    15 dni
780 CMV - PCR 190.00 zł     
         
         
  Diagnostyka chorób genetycznych    
         
436 Choroba Parkinsona  605.00 zł  Krew/ matrix 14 dni
437 Choroba Huntingtona  605.00 zł  Krew/ matrix 14 dni
438 Choroba Alzheimera  605.00 zł  Krew/ matrix 14 dni
439 Dystrofia mięśniowa  605.00 zł  Krew/ matrix 14 dni
440 Zespół łamliwego chromosomu X  605.00 zł  Krew/ matrix 14 dni
441 Mukowiscydoza  605.00 zł  Krew/ matrix 21 dni
855 Hemochromatoza 360.00 zł  Krew/ matrix 14 dni
 
         
  Diagnostyka niepłodności męskiej    
         
442 Azoospermia  665.00 zł  Krew/ matrix 14 dni
628 P.ciała p. plemnikom (IIF) 80.00 zł  surowica 10 dni
     
         
  Osteoporoza      
         
395 Pyrylinks D/kreatynina 50.00 zł  surowica 5 dni
396 Osteokalcyna 50,00 zł osocze heparynowe 3 dni
772 C-telopeptyd I kolagenu (ICTP) 70.00 zl  surowica 10 dni
         
  Diagnostyka choroby wieńcowej i chorób serca  
         
75 CK-MB (mass) 38.00 zł  surowica 1 dzień
344 Troponina I 45.00 zł  surowica 1 dzień
345 Mioglobina 45.00 zł  surowica 1 dzień
864 NT pro-BNP 110.00 zł  surowica 7 dni
         
  Immunodiagnostyka inne:      
         
70 Lp(a) 50.00 zł  surowica 3 dni  
156 NBT- test 45.00 zł  surowica 3 dni
164 Interleukina 6 60.00 zł  surowica 5 dni
281 Oksytocynaza 30.00 zł  surowica 6 dni
282 Izooksytocynaza 30.00 zł  surowica 10 dni
358 Witamina D3 - metabolit 25 OH D3 105.00 zl  surowica  10 dni
359 Witamina D3 - metabolit 1,25 (OH)2D3 210.00 zł  surowica 20 dni
450 Homocysteina 60.00 zł  surowica 1 dzień
454 Leptyna 80.00 zł  surowica 30 dni
455 Katecholaminy w DZM(Adrenalina,Noradrenalina) 65.00 zł  mocz + HCL 7 dni
484 Amfetamina w moczu 45.00 zł  mocz 1 dzień
485 Kokaina w moczu 45.00 zł  mocz 1 dzień
486 Marihuana (THC) w moczu 40.00 zł  mocz 1 dzień
487 Barbiturany w moczu 40.00 zł  mocz 1 dzień
488 Ecstasy 40.00 zł  mocz 1 dzień
722 Anty-CCP 90.00 zł  surowica 21 dni
         
  Immunoglobuliny      
         
179 Białko monoklonalne w moczu 75.00 zł  mocz 5 dni
180 Białko monoklonalne w surowicy 75.00 zł  surowica 5 dni
600 IgA 25.00 zł  surowica 1 dzień
601 IgM 25.00 zł  surowica 1 dzień
602 IgG 25.00 zł  surowica 1 dzień
603 IgG, A, M (łącznie) 60,00 zł surowica 1 dzień
730 Łańcuchy lekkie kappa w surowicy 100.00 zł  surowica 10 dni
731 Łańcuchy lekkie kappa w moczu 100.00 zł  mocz 10 dni
732 Łańcuchy lekkie lambda w surowicy 100.00 zł  surowica 10 dni
733 Łańcuchy lekkie lambda w moczu 100.00 zł  mocz 10 dni
1304 ŁAŃCUCHY LEKKIE I CIĘŻKIE 330.00 zł  surowica 21 dni
         
         
  Składniki dopełniacza i inne enzymy    
         
604 C1-inhibitor 60.00 zł  surowica 14 dni
605 Alfa1-antytrypsyna 55.00 zł  surowica 14 dni
606 C-3c 45.00 zł  surowica 14 dni
607 C-4 45.00 zł  surowica 14 dni
         
  Autoimmunologia      
         
41 P.ciała CH50 60.00 zł  surowica 30 dni
504 P. ciała przeciwko błonnicy 160.00 zł  surowica 40 dni
505 P. ciała przeciwko tężcowi 160.00 zł  surowica 40 dni
615 P.ciała przeciwjądrowe-  przeciwjąderkowe
 i cytoplazmatyczne ( dsDNA, nRNP, Sm, SS-A(Ro)
SS-B (La), Scl-70, Jo-1, PM-Scl, fibrylarynowe,RNA- Polimeraza-I, PCNA, ACA, mitochondrialne, cytoszkieletowe, rybosomalne) (IIF, Hep-2, DID) (ANA2)
80,00 zł surowica 15 dni
616 P.ciała mitochondrialne (AMA) (IIF) 60.00 zł  surowica 10 dni
617 P.ciała dsDNA (IIF) 60.00 zł  surowica 10 dni
618 Przeciwciała przeciw antygenom cytoplazmy neutrofilów- ANCA (IIF) 80.00 zł  surowica 15 dni
619 Przeciwciała przeciw endomysium IgA (IIF) 70.00 zl  surowica 15 dni
620 Przeciwciała przeciw endomysium IgG (IIF) 70.00 zl  surowica 15 dni
621 Przeciwciała przeciw endomysium IgA i IgG (IIF) 105.00 zl  surowica 15 dni
622 Przeciwciała przeciw endomysium i gliadynie IgA (IIF) 80.00 zł  surowica 15 dni
623 Przeciwciała przeciw endomysium i gliadynie IgG 80.00 zł  surowica 15 dni
624 Przeciwciała przeciw endomysium i gliadynie IgA i G (IIF) 130.00 zł  surowica 15 dni
625 P.ciała pemfigus/pemphigoid (IIF) 90.00 zł  surowica 21 dni
626 Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębuszków
nerkowych (anty GBM) (IIF)
80.00 zł  surowica 21 dni
627 Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka (APCA) (IIF) 70.00 zl  surowica 21 dni
629 Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim- (ASMA) (IIF) 70.00 zl  surowica 10 dni
630 Przeciwciała przeciw mięśniom poprzecznie
prążkowanym i przeciwko mięśniówce serca
 (Miasthenia gravis) (IIF)
100.00 zł  surowica 21 dni
631 Przeciwciała przeciw mięśniówce serca- (IIF) 90.00 zł  surowica 21 dni
632 P.ciała p. korze nadnerczy (IIF) 100.00 zł  surowica 21 dni
633 Antykoagulant toczniowy  85.00 zł  osocze 10 dni
634 Przeciwciała antykardiolipinowe IgG (elisa) 50.00 zł  surowica 10 dni
635 Przeciwciała antykardiolipinowe IgM (elisa) 50.00 zł  surowica 10 dni
636 Przeciwciała antykardiolipinowe IgG i M (elisa) 75.00 zł  surowica 10 dni
637 Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle'a
i przeciw komórkom okładzinowym żołądka (APCA) (IIF)
85.00 zł  surowica 21 dni
638 Panel wątrobowy PEŁNY(ANA, AMA, ASMA, anty-LKM) (IIF) 130.00 zł  surowica 15 dni
639 Przeciwciała przeciwjądrowe( min. histonowe, Ku,
i rib-P-Protein) (IMMUNOBLOT) (ANA 3)
120.00 zł  surowica 15 dni
640 P.ciała mitochondrialne (AMA) typu M2 (IIF) 70.00 zl  surowica 21 dni
641 P.ciała gliadynowe IgA (AGA) ELISA 55.00 zł  surowica 15 dni
642 P.ciała gliadynowe IgG (AGA) ELISA 55.00 zł  surowica 15 dni
643 P.ciała gliadynowe IgG i IgA (AGA) (IIF) 100.00 zł  surowica 15 dni
644 Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębuszków
nerkowych (anty GBM) i błonie pęcherzyków płucnych
(Goodpasture's Syndrome) (IIF)
100.00 zł  surowica 21 dni
645 P.ciała anty-LKM (IIF) 60.00 zł  surowica 15 dni
646 P.ciała p.kanalikom żółciowym (IIF) 70.00 zl  surowica 21 dni
647 Przeciwciała przeciw wyspom trzustkowym (cukrzyca),
komórkom międzywyspowym  trzustki i komórkom
kubkowatym jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna
i Colitis Ulcerosa) (IIF)
100.00 zł  surowica 21 dni
648 P.ciała p.antygenom jajnika (IIF) 80.00 zł  surowica 21 dni
649 P.ciała p.kom.Leydiga jąder (IIF) 100.00 zł  surowica 21 dni
650 P.ciała p. antygenom łożyska (IIF) 100.00 zł  surowica 21 dni
651 P.ciała p.beta2-glikoproteinie -1 IgG  90.00 zł  surowica 90 dni
652 P.ciała p.beta2-glikoproteinie -1 IgM 90.00 zł  surowica 90 dni
653 P.ciała p.beta2-glikoproteinie -1 IgM i IgG 160.00 zł  surowica 90 dni
654 P.ciała p.protrombinie IgG (IIF) 70.00 zl  surowica 90 dni
655 P.ciała p.protrombinie IgM (IIF) 70.00 zl  surowica 90 dni
656 P.ciała p.protrombinie IgM i IgG (IIF) 120.00 zł  surowica 90 dni
657 P.ciała p.fosfatydyloserynie IgG (IIF) 50.00 zł  surowica 90 dni
658 P.ciała p.fosfatydyloserynie IgM (IIF) 50.00 zł  surowica 90 dni
659 P.ciała p.fosfatydyloserynie IgM i IgG (IIF) 85.00 zł  surowica 90 dni
660 P.ciała p. fosfatydyloinozytolowi IgG (IIF) 50.00 zł  surowica 90 dni
661 P.ciała p. fosfatydyloinozytolowi IgM (IIF) 50.00 zł  surowica 90 dni
662 P.ciała p. fosfatydyloinozytolowi IgM i IgG (IIF) 85.00 zł  surowica 90 dni
663 Przeciwciała przeciwjądrowe  i cytoplazmatyczne - (ANA1)(IIF,Hep-2) t.przesiewowy 40.00 zł  surowica 10 dni
664 Panel jelitowy (IIF)-  (p.ciała p. komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki, p.p. komórkom kubkowatym jelit, ASCA, ANCA) 150.00 zł  surowica 21 dni
671 Badania tkankowe 90.00 zł  wycinek skórny 21 dni
672 Panel wątrobowy (IIF)  (anty-LKM, LSP, SLA) (IIF) 80.00 zł  surowica 15 dni
673 P.ciała przeciw retikulinie IgA (IIF) 70.00 zl  surowica 21 dni
674 P.ciała przeciw retikulinie IgG (IIF) 70.00 zl  surowica 21 dni
675 P.ciała przeciw retikulinie IgA i IgG (IIF) 110.00 zł  surowica 21 dni
681 Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY (anty-LKM-1,
SLA/LP, AMA M2) (Immunoblot)
110.00 zł  surowica 21 dni
682 Przeciwciała przeciwkeratynowe (AKA) 60.00 zł  surowica 14 dni
683 Przeciwciała p. retinie (IF) 90.00 zł  surowica 21 dni
685 P.ciała-antyg.Saccharomyces cerevisiae ASCA 50.00 zł  surowica 21 dni
686 P.ciała p.transglutaminazie IgA 90.00 zł  surowica 15 dni
687 P.ciała p.transglutaminazie IgG 90.00 zł  surowica 30 dni
688 P.ciała p.transglutaminazie IgA i G (łącznie) 160.00 zł  surowica 30 dni
690 Przeciwciała LC-1 120.00 zł  surowica 14 dni
691 Przeciwciała BMZ - badanie na splicie skóry 100.00 zł  surowica 14 dni
692 Badanie w kierunku DH (IIF) 100.00 zł  surowica 14 dni
699 P.ciała p. receptorom  acetylocholiny 110.00 zł  surowica 21 dni
706 P.ciała IA2 80.00 zł  surowica 15 dni
707 P.ciała anty-GAD 80.00 zł  surowica 15 dni
         
  Alergie      
         
500 IgE całkowite 22.00 zł  surowica 1 dzień
         
  Alergie- IgE specyficzna       
         
  Kurz, rostocza i inne składniki kurzu:    
507 IgE sp. Acarus siro D70 35,00 zł surowica 3 dni
508 IgE sp. Lepidoglyphus destructor D71 35,00 zł surowica 3 dni
509 IgE sp. Tyrophagus putescentiae D72 35,00 zł surowica 3 dni
510 IgE sp. roztocze pteronyssinus D1 35,00 zł surowica 3 dni
511 IgE sp. roztocze farinae D2 35,00 zł surowica 3 dni
512 IgE sp. kurz H3 35,00 zł surowica 3 dni
541 IgE sp. odchody gołębia E7 35,00 zł surowica 3 dni
587 IgE sp. karaluch-prusak I6 35,00 zł surowica 3 dni
  Sierść i pierza:      
528 IgE sp. pierze gęsi E70 35,00 zł surowica 3 dni
529 IgE sp. sierść kota E1 35,00 zł surowica 3 dni
530 IgE sp. sierść psa E2 35,00 zł surowica 3 dni
531 IgE sp. naskórek królika E82 35,00 zł surowica 3 dni
532 IgE sp. naskórek chomika E84 35,00 zł surowica 3 dni
533 IgE sp. naskórek świnki morskiej E6 35,00 zł surowica 3 dni
534 IgE sp. pióra papużki falistej E78 35,00 zł surowica 3 dni
535 IgE sp. pióra kanarka E201 35,00 zł surowica 3 dni
542 IgE sp. pióra kaczki E86 35,00 zł surowica 3 dni
1541 IgE sp. sierść konia E3 35,00 zł surowica 3 dni
1543 IgE sp. naskórek owcy E81 35,00 zł surowica 3 dni
  Trawy i zboża:      
514 IgE sp. kupkówka pospol. G3 35,00 zł surowica 3 dni
515 IgE sp. kostrzewa łąkowa G4 35,00 zł surowica 3 dni
516 IgE sp. tymotka łąkowa G6 35,00 zł surowica 3 dni
536 IgE sp. żyto (pyłki) G12  35,00 zł surowica 3 dni
  Drzewa:      
506 IgE sp. olcha T2 35,00 zł surowica 3 dni
518 IgE sp. brzoza T3 35,00 zł surowica 3 dni
519 IgE sp. wierzba T12 35,00 zł surowica 3 dni
520 IgE sp. leszczyna T4 35,00 zł surowica 3 dni
538 IgE sp. topola T14 35,00 zł surowica 3 dni
  Pleśnie:      
526 IgE sp. Aspergillus fumigatus M3 35,00 zł surowica 3 dni
527 IgE sp. Penicilium notatum M1 35,00 zł surowica 3 dni
539 IgE sp. Cladosporium herbarum M2 35,00 zł surowica 3 dni
540 IgE sp. Alternaria tenuis M6 35,00 zł surowica 3 dni
1544 IgE sp. Candida albicans M5 35,00 zł surowica 3 dni
1563 IgE sp. Mucor racemosus M4 35,00 zł surowica 3 dni
  Chwasty:       
522 IgE sp. komosa biała W10 35,00 zł surowica 3 dni
523 IgE sp. bylica pospolita W6 35,00 zł surowica 3 dni
524 IgE sp. babka lancetowata W9 35,00 zł surowica 3 dni
  Jajko:      
550 IgE sp. żółtko jaja F75 35,00 zł surowica 3 dni
551 IgE sp. białko jaja F1 35,00 zł surowica 3 dni
1510 IgE sp. jajko całe F245 35,00 zł surowica 3 dni
  Produkty mleczne i ser:      
545 IgE sp. mleko krowie F2 35,00 zł surowica 3 dni
546 IgE sp. a-laktoalbumina F76 35,00 zł surowica 3 dni
547 IgE sp. b-laktoglobulina F77 35,00 zł surowica 3 dni
548 IgE sp. kazeina F78 35,00 zł surowica 3 dni
549 IgE sp. ser cheddar F81 35,00 zł surowica 3 dni
  Produkty mączne:      
552 IgE sp. gluten (gliadyna) F79 35,00 zł surowica 3 dni
553 IgE sp. pszenica F4 35,00 zł surowica 3 dni
554 IgE sp. żyto F5 35,00 zł surowica 3 dni
555 IgE sp. ryż F9 35,00 zł surowica 3 dni
556 IgE sp. kukurydza F8 35,00 zł surowica 3 dni  
557 IgE sp. soja F14 35,00 zł surowica 3 dni
1529 IgE sp. jęczmień F6 35,00 zł surowica 3 dni
1530 IgE sp. owies F7 35,00 zł surowica 3 dni
1531 IgE sp. gryka F11 35,00 zł surowica 3 dni
  Mięsa:      
563 IgE sp. wołowina F27 35,00 zł surowica 3 dni
564 IgE sp. wieprzowina F26 35,00 zł surowica 3 dni
565 IgE sp. kurczak F83 35,00 zł surowica 3 dni
566 IgE sp. baranina F88 35,00 zł surowica 3 dni
567 IgE sp. indyk F284 35,00 zł surowica 3 dni
  Ryby:      
578 IgE sp. dorsz F3 35,00 zł surowica 3 dni
1513 IgE sp. tuńczyk F40 35,00 zł surowica 3 dni
  Warzywa:      
559 IgE sp. pomidor F25 35,00 zł surowica 3 dni
560 IgE sp. marchew F31 35,00 zł surowica 3 dni
561 IgE sp. seler F85 35,00 zł surowica 3 dni
562 IgE sp. ziemniak F35 35,00 zł surowica 3 dni
570 IgE sp. gruszka F94 35,00 zł surowica 3 dni
1522 IgE sp. groch F12 35,00 zł surowica 3 dni
1523 IgE sp. fasola F15 35,00 zł surowica 3 dni
1526 IgE sp. pietruszka F86 35,00 zł surowica 3 dni
1527 IgE sp. ogórek F244 35,00 zł surowica 3 dni
1553 IgE sp. koperek F277 35,00 zł surowica 3 dni
1555 IgE sp. cebula F48 35,00 zł surowica 3 dni
  Owoce:      
569 IgE sp. jabłko F49 35,00 zł surowica 3 dni
571 IgE sp. truskawka F44 35,00 zł surowica 3 dni
573 IgE sp. pomarańcza F33 35,00 zł surowica 3 dni
574 IgE sp. banan F92 35,00 zł surowica 3 dni
575 IgE sp. kiwi F84 35,00 zł surowica 3 dni
  Orzechy i nasiona:      
572 IgE sp. orzech ziemny F13 35,00 zł surowica 3 dni
579 IgE sp. orzech leszczyny F17 35,00 zł surowica 3 dni
580 xIgE sp. orzeszki pistacjowe F203 35,00 zł surowica 3 dni
581 IgE sp. orzech włoski F256 35,00 zł surowica 3 dni
  Inne -używki:      
576 IgE sp. czekolada F105 35,00 zł surowica 3 dni
582 IgE sp. kawa F221 dni 35,00 zł surowica 3 dni
1532 IgE sp. kakao F93 35,00 zł surowica 3 dni
  Przyprawy:      
577 IgE sp. musztarda F89 35,00 zł surowica 3 dni
1557 IgE sp. pieprz czarny F280  35,00 zł surowica 3 dni
  Owady:      
585 IgE sp. jad pszczoły I1 35,00 zł surowica 3 dni
586 IgE sp. jad osy I3 35,00 zł surowica 3 dni
588 IgE sp. jad komara I71 35,00 zł surowica 3 dni
589 IgE sp. jad szerszenia europejskiego I5 35,00 zł surowica 3 dni
1558 IgE sp. Chironomus plumosus I73 ( Ochotka piórkowa) 35,00 zł surowica 3 dni
  Pasożyty:      
590 IgE sp. glista ludzka P1 35,00 zł surowica 3 dni
  Tkaniny:      
543 IgE sp. wełna K20 35,00 zł surowica 3 dni
1559 IgE sp. bawełna O1 35,00 zł surowica 3 dni
  Leki:      
584 IgE sp. amoksycylina C204 35,00 zł surowica 3 dni
  Inne:      
593 IgE sp. lateks K82 35,00 zł surowica 3 dni
558 IgE sp. drożdże browarnicze F403 35,00 zł surowica 3 dni
  Panele:      
501 Ala TOP przesiewowo- : Dermatophagoides pteronyssinus (D1), naskórek kota (E1), łupież psa (E5), Cynodon palczasty (trawa) (G2), tymotka łąkowa (G6), Penicilium notatum (M1), Alternaria tenuis (M6), brzoza brodawkowata (T3), Kryptomeria japońska (T17), Ambrosia elatior (W1), Babka lancetowata (W9), Parietaria lekarska (W19) 55.00 zł  surowica 10 dni
513 GP1- Mieszanka traw wczesnych:kupkówka pospolita (G3), kostrzewa łąkowa (G4), życica trwała (G5), tymotka łąkowa (G6), wiechlina łąkowa (G8) 35,00 zł surowica 3 dni
517 TP9- Mieszanka drzew:olsza szara (T2), brzoza brodawkowata (T3), leszczyna (T4), dąb (T7), wierzba (T12) 35,00 zł surowica 3 dni
521 WP3-  Mieszanka chwastów: bylica pospolita (W6), pokrzywa zwyczajna (W20), nawłoć pospolita (W12), babka lancetowata (W9), komosa biała (W10) 35,00 zł surowica 3 dni
525 MP1- Mieszanka pleśni: Alternaria tenuis (M6), Penicilium notatum (M1), Cladosporium herbarum(M2),Aspergillus fumigatus(M3), Candida ablicans (M5) 35,00 zł surowica 3 dni
568 FP2- ryby, owoce morza- dorsz (F3), krewetka (F24), łosoś (F41), małż jadalny (F37), tuńczyk (F40) 35,00 zł surowica 3 dni
1542 EP71- Mieszanka pierza: kacze pióra (E86), gęsie pióra (E70), kurze pióra, pierze indyka 35,00 zł surowica 3 dni
1548 EP1- Mieszanka naskórków:naskórek psa (E5),naskórek kota (E1), naskórek konia (E3), naskórek krowy (E4) 35,00 zł surowica 3 dni
1560 GP4- Mieszanka traw późnych:tomka wonna (G1), życica trwała (G5), tymotka łąkowa (G6), trzcina pospolita (G7), żyto (G12), kłosówka wełnista (G13) 35,00 zł surowica 3 dni
1561 FP5- Panel dziecięcy (żywność): dorsz (F3), białko jaja (F1), orzech ziemny (F13), mleko krowie (F2), soja (F14), mąka pszenna (F4) 45.00 zł  surowica 3 dni
         
  Alergeny w panelach:      
597 PolyCheck-p.pokarm. (FPC)-  orzech laskowy, orzech ziemny, orzech włoski, migdał, mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, kazeina, ziemniak, seler, marchew, pomidor, dorsz, krewetka, brzoskwinia, jabłko, soja, mąka pszenna, sezam, mąka żytnia 170.00 zł  surowica 3 dni
598 PolyCheck-p.oddech (IPC)- pyłek: brzozy brodawkowej, olszyny szarej, leszczyny, dębu, traw (mix), żyta, bylicy sp., babki lancetowatej, D.Farinae, D. Pteronyssinus, naskórek: psa, kota, konia, chomika, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicilium notatum, Alternaria tenius 170.00 zł  surowica 3 dni
599 PolyCheck-p.mieszany (PPC)-  orzech ziemny, mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, ziemniak, marchewka, dorsz, jabłko, soja, mąka pszenna, pyłek: brzozy brodawkowej, traw (mix), bylicy sp., D. Farinae, D. Pteronyssinus, naskórek: psa, kota, konia, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum 170.00 zł  surowica 3 dni
         
         
           
Oferta badań laboratoryjnych dostępnych bez skierowania - płatne
Laboratorium bierze udział w zewnętrznej kontroli jako¶ci badań laboratoryjnych prowadzonej przez COBJ w Łodzi i StandLab IQs