65 572 14 13
65 572 54 48
Zespół Przychodni Lekarza Rodzinnego
GOS-MED                       ISO 9001:2008
Reforma systemu opieki
zdrowotnej z 1998 roku
umożliwiła powstanie
niepublicznych zakładów opieki
zdrowotnej , które będąc
placówkami prywatnymi mogły
świadczyć nieodpłatne dla
pacjentów a finansowane przez
państwo usługi w zakresie
podstawowej a także
specjalistycznej opieki
zdrowotnej
oraz badań
diagnostycznych .
Zespół Przychodni Lekarza
Rodzinnego GOS-MED to
założony w 1998 roku pierwszy
niepubliczny zakład opieki
zdrowotnej w Powiecie
Gostyńskim . Został on
utworzony w celu świadczenia
usług podstawowej opieki
zdrowotnej  dla mieszkańców
powiatu .Aktualnie oferta
świadczeń obejmuje również
porady specjalistyczne
i
diagnostyczne .