Dostępne badania diagnostyczne
Zespół Przychodni Lekarza Rodzinnego
GOS-MED                       ISO 9001:2008
65 572 14 13
65 572 54 48

-porada lekarska .................................................. 60 zł
-wizyta domowa ...................................................100 zł
-EKG ( bez opisu)..................................................25 zł
- EKG ( z opisem)..................................................30 zł
-spirometria ...........................................................15 zł
-USG jamy brzusznej ...........................................50 zł
- USG tarczycy .......................................................40 zł
- USG piersi........................................................... 40 zł
- USG ¶linianek..................................................... 25 zł
- USG pachwin...................................................... 25 zł
- USG - badanie przepływu ( Doppler)
   *tętnic szyjnych................................................... 70zł
   *kończyn dolnych.................................................70zł
-pomiar cukru ( z palca).........................................5zł
-iniekcja domięśniowa...........................................10 zł
-iniekcja dożylna ....................................................15zł
-pomiar ciśnienia.....................................................5zł
-pomiar wagi............................................................3 zł
-pomiar wzrostu.......................................................3 zł

Cennik badań laboratoryjnych w zakładce "Laboratorium"